STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność S-PTP - kalendarium
Drukuj PDF
Spis treści
Działalność
KALENDARIUM 2010r.
KALENDARIUM 2011r.
KALENDARIUM 2012r.
KALENDARIUM 2013r.
KALENDARIUM 2014r.
KALENDARIUM 2015r.
Wszystkie strony

 

Stowarzyszenie: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ ma na celu wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ochronę interesów społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia w poczuciu sprawiedliwości społecznej i aktywnego udziału w tworzeniu sprawiedliwego prawa.

Budowanie od najmłodszych lat u dzieci i młodzieży takiego systemu wartości, w którym środowisko przyrodnicze jest dobrem naczelnym.

Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności, struktur geologicznych, krajobrazów oraz terenów wodonośnych, zasobów wód głębinowych i powierzchniowych jako dziedzictwa narodowego.

Promocję zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach środowiska, bytu i życia, podejmowanie działań prewencyjnych.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i kultury gminy, regionu i kraju.

Kształtowanie postaw społecznych  młodych mieszkańców poprzez zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym swojej  Małej Ojczyzny!

  
Start Działalność S-PTP - kalendarium