STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

 

ZEBRANIE WIEJSKIE w Siemoni

Zawiadamiamy  mieszkańców sołectwa Siemonia, że w dniu 7 marca 2023 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Siemoni  odbędzie się


SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania

Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego

Wybór Przewodniczącego Zebrania

Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Przedstawienie zasad wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Przeprowadzenie wyborów Sołtysa

Sprawy różne

Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa Sołectwa

Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej

Dyskusja

Ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej

Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy- liczymy na liczny udział !!!