STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

 

160 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Siemoni


 

22 stycznia obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Wydarzenia upamiętniające największy w XIX w. polski zryw narodowy są oddaniem hołdu poległym za ich patriotyzm, bohaterstwo i niezłomność.

W Powstaniu Styczniowym uczestniczyło ponad 200 tys. osób, które wzięły udział w ponad 1,2 tys. bitwach i potyczkach. Klęska powstania nie przekreśliła szans na odzyskanie wolności.

Zaborcom nie udało się złamać ducha narodu. Powstanie Styczniowe stało się dla następnych pokoleń bodźcem do dalszej walki o wolność, czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej.

Z tej okazji nasi uczniowie klasy ósmej wzięli udział w zajęciach upamiętniających tę ważną rocznicę dla Polaków. Przypomnieliśmy wiadomości poznane w klasie siódmej utrwalające ich wiedzę o jednym z najważniejszych zrywów narodowowyzwoleńczych w historii naszego kraju.

Podsumowaniem naszej inicjatywy upamiętniającej powstanie było przygotowanie gazetki, z którą mogli zapoznać się młodsi uczniowie naszej szkoły i poznać drogi Polski do niepodległości.