STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

 

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 

22 stycznia 2023r.

 

Powstanie Styczniowe, największy w XIX wieku polski zryw narodowy, wybuchło 160 lat temu. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku Manifestem

Tymczasowego Rządu Narodowego. Pochłonęło, niestety, kilkadziesiąt tysięcy ofiar ale w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe

następnych pokoleń. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Według historyków - "powstanie było aktem desperacji, ale

nie było szaleństwem".  Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na

obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja.

Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy osób.

W setną rocznicę wybuchu powstania prymas kardynał Stefan Wyszyński mówił - "Wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i

osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej.

W 160-tą  rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w całym kraju, również w  Zagłębiu Dąbrowskim, które miało wyjątkowy, chociaż ciągle mało

znany udział w skali całego powstania, odbywały się uroczystości upamiętniające to wydarzenie - " By hołd bohaterom nieść...."


Fot. J.Waler

 

W Siemoni także pamiętaliśmy o naszym bohaterze - ks. Serafinie Wojciechu Szulcu - kapelanie wielu oddziałów powstańczych, czynnym uczestniku

powstania, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i Ojczyźnie. Pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka, z inicjatywy Stowarzyszenia : Siemonia

- Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział: ks. Marek Wyjadłowski, przedstawiciele władz

Gminy Bobrowniki - przewodniczący Rady Gminy Adam Nocuń, Pan Tomasz Bednarek - prezes WFOŚiGW, pani Ewelina Gajdzik - sołtys Siemoni,

przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Koła Gospodyń Wiejskich a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy Siemoni.