STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Autostrada i Kolej Dużych Prędkości
Drukuj PDF

 

 

 

AUTOSTRADA  A1.

 

 


Autostrada A1 jest kontynuacją drogi międzynarodowej E75 zaczynającej się w północnej części Norwegii i prowadzącej przez Finlandię , Polskę (Gdańsk- Toruń - Łódź - Katowice), Czechy, Słowację, Węgry, Serbię ,Macedonię do Grecji (Saloniki - Ateny).

Autostrada A1 leży w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T).

A1 w Polsce łączyć będzie porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem.

W węźle Stryków na północ od Łodzi przetnie budowaną autostradę A2, natomiast w węźle Sośnica na Górnym Śląsku czynną już A4.

Autostrada A1 kończy się na przejściu granicznym w Gorzyczkach, gdzie połączy się z drogą prowadzącą do Brna.

Całkowita wartość projektu: 6 110 346 577,92 PLN.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 027 826 613,92 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. W ramach planowanego zadania przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

 • Odcinek I - "Węzeł Sośnica"
 • Odcinek II - "Maciejów - Sośnica
 • Odcinek III - "Piekary Śląskie - Maciejów"
 • Odcinek IV i V - "Pyrzowice - Piekary Śląskie" oraz odcinek S1 "Pyrzowice - Lotnisko"

Osobom zainteresowanym postępem prac przy budowie autostrady polecamy oficjalną stronę internetową:

www.a1-pyrzowice-sosnica.pl/odcinek-iv

na której znajdziecie Państwo wiele interesujących informacji m.in.  np. opis projektu, mapę-plan orientacyjny, aktualny postęp robót (miesiąc po miesiącu) i bardzo  bogatą galerię zdjęć !

Polecamy lekturę serii artykułów na temat budowy dróg w Polsce, szczególnie autostrad   - " Drogi Przyjazne Środowisku"  ( czytaj )

24 listopada 2011r.  - Artykuł Tomasza Głogowskiego w "Gazeta pl. Katowice  pt. "Awantura o drogę do lotniska" - przeczytaj.

9 marca 2012r.  -  Artykuł red. Katarzyny Kapusty w Dzienniku Zachodnim - " Bobrowniki: Wywożą odpady z budowy A1, cierpią drogi " -  czytaj


Wśród mieszkańców gminy Bobrowniki najwięcej emocji budzi budowany odcinek IV i V. Zwiększony tranzyt kołowy,przeładowane do granic możliwości ciężarówki mknące po naszych drogach, zniszczone nawierzchnie ulic,zabłocone drogi - to tylko niektóre uciążliwości i zagrożenia, na które skazani jesteśmy i będziemy jeszcze, niestety, przez następne lata. Naruszenie stosunków wodnych w pasie budowanej autostrady, stworzyło dodatkowe zagrożenie powodziowe dla wielu mieszkańców Siemoni i Sączowa, którzy do dziś borykają się ze skutkami podniesienia wód gruntowych. Bowiem w dalszym ciągu, nawet przy braku opadów atmosferycznych, następuje przesiąkanie wody odprowadzanej z pasa autostradowego do gruntu i podtapianie domostw. To dodatkowe zagrożenie powodziowe spędza sen z oka,nie tylko poszkodowanym, często już wyczerpanym walką z bezduszną biurokracją i niekompetencją urzędników, ale również władzom gminy i przede wszystkim naszemu Stowarzyszeniu, które bardzo aktywnie włączyło się w pomoc naszym mieszkańcom. W takich warunkach przecież nie sposób żyć!!!

W maju tego roku ( 2012) miną 2 lata !!!!, odkąd mieszkańcy ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie bezskutecznie walczą z GDDKiA o odszkodowanie za zalania i notoryczne podtapianie  budynków mieszkalnych, spowodowane budową autostrady A1 i zaburzeniem funkcjonowania stosunków wodnych terenów przyległych.

Stosy pism wystosowanych m. in. do GDDKiA, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Śląskiego , Zarządu Gospodarki Wodnej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,  Rzecznika  Ubezpieczonych, Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego i wielu innych instytucji, a także  ogromna dokumentacja fotograficzna, protokoły z wizji lokalnych, ekspertyzy specjalistów z zakresu prawa wodnego,  nie przyniosły, niestety,  żadnego efektu.

Dla udowodnienia zmiany reżimu hydrogeologicznego i  upewnienia się, jak przedstawia się , wskutek prowadzonej w pobliżu budowy autostrady A1 , ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych, niezwykle istotny jest prowadzony przez dłuższy okres czasu,  monitoring wód podziemnych za pomocą tzw. piezometrów ( w okolicy zalewanych posesji zainstalowano 5 piezometrów). Takie zalecenie wydali autorzy ekspertyzy hydrogeologiczno-hydrologicznej przeprowadzonej na obszarze podtopień i zalań w czerwcu 2011r. Niestety, mimo usilnych próśb mieszkańców i naszego stowarzyszenia,  w budżecie gminy nie zagwarantowano niezbędnych  środków na realizację tego, tak niezwykle ważnego  zadania ( monitoring ). Po licznych interpelacjach w tej sprawie i pisemnej prośbie do Wójta Gminy Bobrowniki o zabezpieczenie  w budżecie niezbędnych środków do prowadzenia stałego monitoringu w piezometrach gminnych (zapoznaj się z pismem: część 1, część 2, część 3) stowarzyszenie otrzymało od wójta - pana Arkadiusza Ziemby pismo, które przedstawiamy -  przeczytaj!


OGŁOSZENIA  RDOŚ W KATOWICACH ( z dnia 25.06.2012r)
 • Obwieszczenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km 420+500 autostrady A-1”- czytaj
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km 420+500 autostrady A-1”  - czytaj
 • Obwieszczenie ustalające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach - czytaj

 

 

 

 

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI

 


Szybka kolej lub kolej dużych prędkości, jest systemem kolejowego transportu publicznego, który pozwala na wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami przekraczającymi 300 km/h. W ostatnich latach na całym świecie dał się zauważyć szybki rozwój kolei dużej prędkości. Unia Europejska wspiera więc modernizację infrastruktury kolejowej w państwach członkowskich. Polska chce w 10 lat  uruchomić szybką kolej.

3 marca 2010r w siedzibie PKP została podpisana umowa na studium " Opracowanie warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prędkości 350km/h."

Obecnie trwają prace studialne nad koncepcją szybkiego połączenia Warszawy z Katowicami z wykorzystaniem istniejącej linii Centralnej Magistrali Kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. ( "Studium wykonalności -dokumentacji przedprojektowej dla "Modernizacji Linii Kolejowej E65 - Południe" odcinek Grodzisk Mazowiecki- Kraków/Katowice-Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa").

Opracowaniem tym zajmuje się konsorcjum Halcrow Groop Sp. z o.o. Egis ,Scott Wilson,które to, w sierpniu tego roku zwróciło się do Urzędów Gminy Bobrowniki i Gminy Ożarowice z prośbą o udzielenie informacji o sytuacji i stanie prac planistycznych na terenie w/w gmin ( korytarz o szerokości 2km w granicach gminy). Przebieg wariantu przedmiotowej inii kolejowej przedstawiono na załączniku graficznym.

W 2011 r planowane jest zakończenie i prezentacja wyników studium. Decyzje lokalizacyjne i wykup gruntów nastąpią w latach 2013-2014. Prace budowlane mogą być realizowane w latach 2014-2019, równocześnie odbywać się będą zakupy taboru.

Pismo Halcrow wraz z załącznikiem graficznym, a także odpowiedź Wójta Gminy Bobrowniki i Uchwała Rady Gminy (z dnia 2.09.2010r) z protestem dotyczącym inwestycji kolejowych na terenie naszej gminy, dostępne są na stronie internetowej:

www.bobrowniki.pl w zakładce Plany Budowy Kolei - Kolej szybka

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami !

Nowe informacje:

16 marca w Katowicach odbyło się "Spotkanie informacyjne" zorganizowane przez firmę For-eco w sprawie modernizacji kolei E65-Południe. Na spotkaniu przedstawiono następujące informacje:

Trwają prace nad studium wykonalności – dokumentacją przedprojektową dla przedsięwzięcia modernizacji linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa.

Zadanie realizowane jest przez konsorcjum Halcrow (lider), Scott Wilson, Egis Poland i Egis Rail.

Umowa została podpisana 10 czerwca 2009r. a czas jej realizacji to 36 miesięcy. Studium ma zatem powstać do 10 czerwca 2012 r. a planowany termin rozpoczęcia robót to perspektywa finansowa UE 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań przestrzennych, technicznych, zakresu rzeczowego modernizacji i budowy wybranej opcji, uzyskanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z UE, a także oszacowanie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, którym jest KDP w Polsce.

Według informacji przedstawionych przez Halcrow, cały projekt został podzielony na cztery zadania, a w każdym z nich rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne. Zadanie nr 1 obejmuje prace na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Zadanie 2 – prace na odcinku Zawiercie – Katowice, a zadanie 3 – Psary – Kozłów – Kraków. Ostatnie zadanie to prace na odcinkach Katowice – Zwardoń – granica państwa oraz Czechowice – Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa.

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przedstawiliśmy mapy z planowanym przebiegiem kolei szybkiej przez naszą Gminę.

Najnowsza informacja z dnia 12.05.2011r. 

PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Kolei Dużych Prędkości ogłosiło, że w dniu 26.04.2011r Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podjął Uchwałę Nr 279/2011 w sprawie wyboru opcji modernizacyjnych dla linii kolejowej E65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa.

Zgodnie z postanowieniem w/w Uchwały została zatwierdzona do dalszych opracowań opcja modernizacyjna 4 tj. - budowa nowej linii na odcinku Nakło - Chlina-Sucha - Olkusz Południowy - Katowice Szopienice - do prędkości V=300km/h AC 2x25 kv, 50 Hz.

W związku z powyższym Zarząd PKP PLK S.A nie wybrał opcji przebiegu linii dużych prędkości przez Gminę Bobrowniki ( pismo skierowane do wójta Gminy Bobrowniki dn.12.05.2011r)

To bardzo ważna i dobra wiadomość dla nas i mieszkańców całej Gminy Bobrowniki. Ciesząc  się, że nasz trud nie poszedł na marne, dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy z nami współpracowali i wspierali nas w tych działaniach.

Zarząd Stowarzyszenia:

SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Dziękuje

Posłom na Sejm RP,

Radnym Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego,

Radnym Powiatu Będzińskiego,

którzy poważnie potraktowali nasze argumenty i podjęli stosowne działania.

Wójtowi Gminy Bobrowniki,

Radnym Gminy Bobrowniki,

Pracownikom Urzędu Gminy,

Sołtysom i Radom Sołeckim

a w szczególności

Członkom Stowarzyszenia S - PTP

Mieszkańcom Siemoni,

za zaufanie i wsparcie podczas działań w latach: 2009, 2010, 2011 mających na celu obronę Gminy Bobrowniki

przed planowaną na obszarze naszej gminy koleją dużych prędkości.

Protesty indywidualne i zbiorowe kierowane do władz państwowych i wojewódzkich, podjęte uchwały przez Radę Gminy Bobrowniki i Zebrania Wiejskie zawierające rzeczowe argumenty, merytoryczna dyskusja na wielu spotkaniach z przedstawicielami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego w znacznym stopniu wpłynęły na rezygnację z lokalizacji szlaku kolei dużych prędkości w Gminie Bobrowniki.

„W każdym z nas drzemie siła, która nie pozwala nam spocząć, nim nie wykonamy następnego kroku.”

(Jaques Piccard)

Komentarz : Proszę zauważyć, że w/w piśmie zamieszczona jest informacja,  że jest to Uchwała PKP PLK S.A a nie Ministerstwa Infrastruktury a więc jest to tylko "pierwszy krok" dlatego należy, mimo zrozumiałej radości, zachować ostrożność i śledzić na bieżąco rozwój wydarzeń. Rzetelna informacja, konsekwencja, stanowczość  i determinacja we wspólnym działaniu muszą przynieść w końcu zamierzony efekt. Czego oczywiście Państwu i sobie serdecznie życzymy.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury - Departament Inwestycji Kolejowych do wójta gminy Bobrowniki p. Arkadiusza Ziemby  z dnia 16.05.2011r.pobierz .  Bardzo proszę zwrócić uwagę na sformułowanie - "na chwilę obecną" ! W świetle tych informacji powyższy komentarz jest, naszym zdaniem, jak najbardziej uzasadniony i obawiamy się, że to niestety, jeszcze nie koniec batalii!!!!

 

30 sierpnia 2011 r. -   Zaskakujący zwrot w sprawie Kolei Dużych Prędkości w Polsce!   -  czytaj

Informacja Prasowa -  "Modernizacja E-65 była błędem?    -  czytaj

7 grudnia 2011 r. - "Nie będzie Kolei Dużych Prędkości " - "Rynek kolejowy " -  czytaj

" KDP nie wchodzi w rachubę w czasach kryzysu"   -  "Rynek kolejowy " - czytaj

 

 
Start Autostrada i Kolej Dużych Prędkości